Nybrogatan 7, Stockholm
+46 (0)8-403 777 10
info@apriorilaw.se

Välkommen till Apriori

Vi är specialister på regulatorisk juridik och compliance inom finansbranschen.

Compliance

Det handlar om regelefterlevnad!
Utbildning,  råd & stöd, uppföljning och rapportering

Affärsjuridik

Upprättande av affärsavtal, due diligence, bolagsrätt och avtalsgranskning 

Tillstånd

Utreder vilka tillstånd er verksamhet behöver och biträder i tillståndsärenden hos Finansinspektionen

Regulatorisk Rådgivning

Rådgivning kring regelverken och deras praktiska betydelse för tillståndspliktig verksamhet

APRIORI

Advokatbyrån med 
lång erfarenhet och kunskap om affären

Apriori står för kunskap. Vi har inte bara kunskap om regelverket utan även om affärerna. Detta minskar startsträckan betydligt och gör att vi kan se och möta våra klienters behov på ett unikt sätt. Vi är en advokatbyrå med lång erfarenhet inom den finansiella sektorn. Vi är specialister på finansjuridik och compliance.

Våra medarbetare

Områden vi arbetar med

Inom finansiell juridik och compliance arbetar vi bland annat med följande områden

Värdepapper & Fond

Apriori har lång erfarenhet av alla frågor som rör Fondbolag, AIF-förvaltare och Värdepappersbolag.

Gemensam eu tillsyn gällande passandebedömning

Pension & Försäkring

Vi är experter inom området och kan hjälpa er med nya tjänstepensionsregleringen (IORP 2) och Solvens 2-regelverket.

Betaltjänster & Kredit

Oavsett om du är ett Betalningsinstitut eller vill skapa en enkel spar-app eller har en ide inom kreditgivning, kan vi hjälpa dig!

Fintech & nya tjänster

Vi samarbetar med flera välkända Fintech bolag och hjälper er att hitta rätt tillstånd och sätta upp nödvändiga avtal för att komma igång.

Dataskyddsombud & Integritet

Vi är experter på dataskydd och integritetsfrågor och åtar oss uppdrag som externt dataskyddsombud.

Penningtvätt & Finansiering av terrorism 

Apriori hjälper alla bolag som lyder under penningtvättslagen med tex. Riskbedömningar, övervakning och rapportering.

Tvistellösning

Vi hjälper er att hantera tvister genom att hitta utomrättsliga lösningar. Alternativt biträder vi er som ombud i domstolsprocesser.

Vi på Apriori Advokatbyrå

Lär känna oss som jobbar på Apriori!

Marie Friman

Advokat

marie@apriorilaw.se
+46 73 243 72 23

Caroline Mitteregger

Advokat

caroline@apriorilaw.se
+46 70 228 20 00

Ann-Sophie Hesser

Advokat

ann-sophie@apriorilaw.se
+46 70 219 22 96

Åsa Holmius

Advokat

asa@apriorilaw.se
+46 76 345 32 81

Sofi Vading

Advokat

sofi@apriorilaw.se
+46 762 379 793

Hållbarhet, Ansvar och Miljö – Från ambition till handling!


Hållbarhet, Ansvar och Miljö – Från ambition till handling!
Många organisationer har högt ställda mål när det kommer till hållbarhet, men det är inte alltid helt enkelt att prioritera.
Vi kan hjälpa er att möta alla olika krav inom hållbarhetsområdet. Frågor kring mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och anti-korruption är på agendan och vi bistår våra klienter i att bli bättre på att uppfylla regelverkskrav, mäta och hantera risker och se affärsmöjligheter kopplade till CSR och hållbarhet.

Läs mer

Kontakta oss

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig? Fyll i formuläret så hör vi av oss!