Nybrogatan 7, Stockholm
+46 (0)8-403 777 10
info@apriorilaw.se

Kategori: Kommentar

Bolånedirektiv

Aprioris expert Ann-Sophie Hesser om bolånedirektivet

Lagstiftningen som ska genomföra kraven i EU:s bolånedirektiv skulle enligt direktivet ha varit införda i svensk rätt senast i mars 2016. Lagstiftningsarbetet är dock försenat och vi väntar nu på lagförslag – en proposition –  från regeringen till riksdagen. Finanskompetens arbetar sedan tidigare under året med Ann-Sophie Hesser som ämnesexpert på regelområdet för bolån. Läs…
Läs mer

Hur EU kan hjälpa compliance officers att hjälpa företagen

Aprioris försäkringsexpert, advokaten Caroline Mitteregger har skrivit en stipendierapport för Nordisk försäkringstidsskrift om hur EU kan underlätta för compliancefunktioner i företag och organisationer att skapa effektivare och bättre efterleva lagar och regler. Läs hela rapporten här.