Nybrogatan 7, Stockholm
+46 (0)8-403 777 10
info@apriorilaw.se

Hållbarhet

Hållbarhet, Ansvar och Miljö – Från ambition till handling!

Många organisationer har högt ställda mål när det kommer till hållbarhet, men det är inte alltid helt enkelt att prioritera. 

Vi kan hjälpa er att möta alla olika krav inom hållbarhetsområdet. Frågor kring mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och anti-korruption är på agendan och vi bistår våra klienter i att bli bättre på att uppfylla regelverkskrav, mäta och hantera risker och se affärsmöjligheter kopplade till CSR och hållbarhet.

Vad vi kan erbjuda?

Strategi och mål

Det första steget i hållbarhetsarbetet är att besluta om en strategi. Strategin bör ha en tydlig målsättning och kunna vägleda medarbetarna i det dagliga arbetet. Vi erbjuder stöd till styrelse och ledning vid framtagande av strategi men även implementation och utveckling av styrdokument.

Styra och genomföra

Om hållbarhetsarbetet ska få en mening krävs det konkret åtgärder som också genomförs i praktitken. Det kan vara allt kring hu man väljer leverantörer till vilka projekt man väljer att finansiera. Vi kan hjälpa er att hitta rätt åtgärder och de verktyg som krävs för att förverkliga er strategi.

Rapportering

En viktig del i arbetet är att lämna korrekt rapportering om det arbete bolaget utför såväl internt som till kunder och allmänheten.  Vi kan hjälpa er med att ta fram rapportformat enligt standarder som tex. UNGC, CDP, UNPRI och DJSI för att säkerställa en korrekt rapportering.

Granskning och uppföljning

De åtgärder som utförs behöver som regel följas upp. Detta kan ske antingen genom olika typer av kontroller eller genom kvalitativa metoder som tex. intervjuer med medarbetare eller enkätundersökningar bland kunder. Med vår erfarenhet kan vi hjälpa er att skapa ett effektivt kontrollsystem.