Nybrogatan 7, Stockholm
+46 (0)8-403 777 10
info@apriorilaw.se

Aprioris expert Ann-Sophie Hesser om bolånedirektivet

Bolånedirektiv

Lagstiftningen som ska genomföra kraven i EU:s bolånedirektiv skulle enligt direktivet ha varit införda i svensk rätt senast i mars 2016. Lagstiftningsarbetet är dock försenat och vi väntar nu på lagförslag – en proposition –  från regeringen till riksdagen. Finanskompetens arbetar sedan tidigare under året med Ann-Sophie Hesser som ämnesexpert på regelområdet för bolån.

Läs hela artikeln här.