Nybrogatan 7, Stockholm
+46 (0)8-403 777 10
info@apriorilaw.se

3 områden där Regtech förenklar din regelefterlevnad

Regtech

Nytt år betyder planering för det kommande verksamhetsåret. De senaste åren har regtech varit ett område i fokus, och trenden håller i sig till 2020. Regtech är nu mer än ett buzzword och möjligheten att analysera stora mängder data snabbt och effektivt skapar ett tydligt värde inom compliance. Genom automatisering av arbetsuppgifter hjälper regtech till att höja kvalité och effektivitet inom regelefterlevnad. För att ge dig en snabb start på 2020 ger vi 3 tips på hur du med hjälp av regtech kan förbättra ditt compliancearbete.

1. Monitorera och rapportera om anställdas egna affärer

Att samla in information om hur anställda har gjort sin personliga handel är tidskrävande och många bolag har utmaningar inom detta område. Under 2018 gjorde ACA Compliance Group en undersökning där nästan 50% som svarat att de hade problem med regelefterlevnad behövde göra förbättringar just inom detta område.

Idag finns flera aktörer med smarta lösningar som gör det enkelt för anställda att rapportera och gör det möjligt att upptäcka fler misstänkta affärer än tidigare.

Fördelarna med en regtechlösning inom detta område är kortfattat:

  • Ju enklare det är för anställda att anmäla sin personliga handel ökar sannolikheten för att det faktiskt blir gjort.
  • Att moniterera anställdas compliance blir automatiserat och enklare.
  • Automation ger möjlighet till att addera mer värde av compliancefunktionen.

2. Tredjepartsleverantörer och internetsäkerhet

Det sker dagligen dataintrång och läckor ur register där personlig information från användare exponeras på internet.

Tredjepartsleverantörer utgör ofta en risk inom detta område men är i dagens digitaliserade värld en nödvändigt för att skapa användarvänliga och bra produkter. I detta sammanhang är det extra viktigt att arbeta proaktivt och löpande genomföra Due Dilligance på sina samarbetspartners. Regtech, speciellt använt tillsammans med riskhanteringslösningar kan hjälpa till att minska riskerna och kostnaderna för att hantera det löpande arbetet med uppföljning av leverantörer.

3. Dokumentera aktiviteter inom regelefterlevnad

Om det inte har dokumenterats så hände det inte! För att kunna visa upp vilka aktiviteter som ert företag gjort inom regelefterlevnad under en period är det viktigt med bra dokumentation. Att spara detta manuellt i kalender, Excel eller annan hemmasnickrad lösning kan ge ett stort merarbete när det ska sammanställas och skapar också risker om viss personal byter tjänst.

Inom dokumentation finns flera Regtechlösningar som kan hjälpa till att logga och spåra aktiviteter som gjorts, skapa kalenderfunktioner och påminnelser för olika aktiviteter samt stötta inom dokumenthantering, versionshantering och rapporteringslösningar.

Vill du ha hjälp med att förstå hur regtech-lösningar kan hjälpa er regelefterlevnad? Tveka inte att höra av dig för en kopp kaffe.