Nybrogatan 7, Stockholm
+46 (0)8-403 777 10
info@apriorilaw.se

FI granskar penningtvättsåtgärder vid penningöverföring

pengar

Finansinspektionen meddelade i december 2020 att de kommer lämna mer information kring när olika tillsynsåtgärder genomförs. En av de första undersökningarna under 2021 är en granskning avseende utländska betalningsinstitut som erbjuder penningöverföring genom ombud i Sverige.

Undersökningen kommer troligen fokusera på hur betalningsinstituten kontrollerar ombuden, men det är viktigt att inte glömma att även ombud har ett självständigt ansvar att följa reglerna i penningtvättslagen, oavsett vilka åtgärder som det ansvariga betalningsinstitutet utför. Vanligtvis tillhandahåller betalningsinstitutet en instruktion och ett system som möjliggör kundkännedomskontroll och löpande övervakning av kunder. Det är däremot viktigt att varje ombud också genomför sin del av arbetet och följer de instruktioner som lämnas av betalningsinstitutet.

De viktigaste delarna i detta arbete är:

  1. Att all personal hos ombudet är medvetna om vilka regler som gäller
  2. Att ombudet alltid genomför kundkännedomsåtgärder vid överföringsuppdrag
  3. Att bolaget genomför skärpta åtgärder om det finns någon riskhöjande faktor
  4. Rapportera alla avvikelser i enlighet med betalningsinstitutets instruktioner.

Enligt Finansinspektionen genomförs granskningen mot bakgrund av den minskade kontanthanteringen hos bankerna vilket kan innebära att en större del av kontanthanteringen istället sker via olika typer av penningöverföringsföretag.

Läs mer om undersökningen: Information om FI:s undersökning