Nybrogatan 7, Stockholm
+46 (0)8-403 777 10
info@apriorilaw.se

Fördelar med outsourcing inom compliance

Outsourced eller in house compliance?

Compliance inom den finansiella sektorn blir allt mer komplicerat. För att möta dessa behov har många företag rekryterat compliancepersonal i hög utsträckning under de senaste åren. Men ibland är anställning inte den effektivaste lösningen, och för mindre verksamheter kan det skapa beroenden av personalen som i sig kan bli en risk. Att använda outsourcad compliance som komplement till din complianceavdelning kan ge flera fördelar, här berättar vi om dessa samt några saker som är bra att tänka på.

24% uppger i Thomson Reuters undersökning att de outsourcar hela eller delar av sin compliancefunktion. Dessutom tror 54% att personberoendet inom complianceavdelningarna kommer öka och att behovet av spetskompetens blir större. För att säkerställa en fungerande compliancefunktion blir outsourcing ett vanligare komplement och andelen som outsourcar compliance förväntas öka. Fördelarna med outsourcing blir lätta att se, det ger er:

  • Tillgång till spetskompetens vid behov
  • Möjlighet att effektivisera kostnader
  • Mindre personberoende

Vilken typ av uppgifter är bra att outsourca?
Alla typer av arbetsuppgifter lämpar sig inte för outsourcing. Till exempel är utformning av kontroller och rutiner ofta bra att ha in house då organisationen oftast har bäst förståelse för hur detaljerna i affärsprocesserna fungerar och vilka områden som behöver extra uppmärksamhet.

Det är därför viktigt att tänka igenom vilka uppgifter som är relevanta att ta in extern hjälp för. Några uppdrag som är vanliga för outsourcing är:

  • Utbildning inom organisationen
  • Utvärdering av legala aspekter vid införande av nya IT-system
  • Whistleblowing
  • Uppföljning och kontroller
  • Implementation av regelverk
  • Oberoende granskningar

Bra att tänka på vid outsourcing
Att samarbeta med en leverantör för att tillgodose företagets behov inom compliance medför också några saker att tänka på. Innan du ingår ett samarbete är det bra att tydligt ha definierat vad ni ska uppnå med outsourcingen. Eftersom din verksamhet alltid kommer att behålla ansvaret för att efterleva regelverken (själva ansvaret kan aldrig outsourcas) är det en nyckelfaktor att ha bra rutiner kring hur er samarbetspartner rapporterar tillbaka till er organisation.

En annan viktig faktor är att bedöma hur väl processen som ska outsourcas fungerar idag. Om processen inte är väl fungerande med inhouse compliance behöver uppdraget även inkludera att utvärdera och förbättra processen, att bara flytta över en icke fungerande process till outsourcing kommer aldrig ge ett bra resultat.

Tyvärr finns ingen enkel standardlösning för outsourcad eller in house compliance utan varje enskilt företag behöver se över sina egna behov och hitta en match som passar organisationen och behoven.