Nybrogatan 7, Stockholm
+46 (0)8-403 777 10
info@apriorilaw.se

Gemensam EU-tillsyn gällande passandebedömning

Finansinspektionen meddelade i dagarna att de kommer delta i en EU-gemensam undersökning gällande passandebedömning. Undersökningen kommer att genomföras under andra halvan av 2019 och syftar till att identifiera eventuella brister i företagens passandebedömningar.

Undersökningen utgår från en skrivelse som ESMA tagit fram och kommer fokusera på följande områden:

  • Bolagens rutiner för att bedöma när passandeprövning krävs
  • Hur information inhämtas från kund
  • Passandebedömningen
  • Avrådan, i de fall det är aktuellt
  • Kunskap och kompetens hos personal
  • Dokumentation av bedömningen

Passandebedömning ska genomföras då ett bolag erbjuder andra tjänster än investeringsrådgivning eller portföljförvaltning (som istället kräver lämplighetsbedömning) och syftar till att kontrollera att kunden har tillräcklig förståelse kring den tjänst eller produkt som kunden är intresserad av.

En av de  vanligaste modellerna för passandebedömning i Sverige är att använda ett självutvärderingsformulär där kunden själv får bedöma sin kunskap och erfarenhet genom att besvara ett antal frågor. I och med införandet av MiFID II har kraven vid användning av självutvärderingsmodeller höjts och det krävs nu till exempel att bolagen tar hänsyn till eventuella motsägelser i kundens uppgifter och vidtar åtgärder för att motverka risken att kunder överskattar sin egen kunskap.

Behöver ni hjälp med att säkra upp er process kring passandebedömning eller vill veta mer om hur ni kan effektivisera arbete är det bara att höra av er till oss på Apriori!