Nybrogatan 7, Stockholm
+46 (0)8-403 777 10
info@apriorilaw.se

Hur påverkas ditt företag av EU:s nya lag för visselblåsarskydd?

Den nya lagen som klubbades i början av oktober i EUs ministerråd innebär att bolag med fler än 50 anställda är tvungna att erbjuda säkra kanaler för rapportering av missförhållanden där visselblåsarens identitet hålls konfidentiell.

Den senaste tidens skandaler, från LuxLeaks till avslöjandena om Cambridge Analytica, har enligt EU visat att visselblåsare kan spela en viktig roll för att avslöja olaglig verksamhet som kan skada allmänintresset och medborgarnas och samhällets välfärd.

Den nya lagen förbjuder uttryckligen hämndaktioner mot visselblåsare och inför garantier för att förhindra att de sägs upp, degraderas, trakasseras eller får utstå andra repressalier på arbetsplatsen. De som hjälper personer med att slå larm om missförhållanden, t.ex. släktingar, kommer också att vara skyddade. Reglerna innebär också att visselblåsare, under vissa omständigheter, får möjlighet att offentliggöra information, t.ex. till media, utan att kunna straffas för det.

Sverige kommer nu att ha två år på sig att anpassa sin nationella lagstiftning efter det nya direktivet som förväntas träda i kraft år 2021. Vi bedömer att ett bra visselblåsarsystem inte bara är ett skydd för de anställda utan också minskar företagets affärsrisk då oegentligheter och stora kostnader kan undvikas. Hör av dig till oss om du vill förstå de nya reglerna bättre och hur de kan komma att påverka just ditt företag!

Ann-Sophie Hesser