Nybrogatan 7, Stockholm
+46 (0)8-403 777 10
info@apriorilaw.se

Medarbetare

Lär känna oss på Apriori Advokatbyrå

Vi är 6 medarbetare, alla specialiserade på compliance och finansjuridik. Våra uppdragsgivare är främst företag inom den finansiella sektorn eller försäkringsbranschen. Med vår djupa kompetens och långa erfarenhet hjälper vi företag i frågor så som tillståndsansökningar, löpande compliancearbete och implementering av regelverk. 

ADVOKAT & DELÄGARE

Marie Friman

+46 73 243 72 23
marie@apriorilaw.se
LinkedIn

Marie har arbetat i finansbranschen sedan början av 80-talet och har arbetat operativt med såväl svenska som internationella institut.

TYP AV UPPDRAG

Marie arbetar främst med AIF förvaltare, värdepappersbolag, betaltjänster och konsumentkreditinstitut och hjälper dessa med tillståndsansökningar, löpande rådgivning. Utbildning i regelverk och utredningar utgör del av uppdragen. Marie upprätthåller också compliancefunktionen i värdepappersbolag och AIF förvaltare.

STYRELSEUPPDRAG

Marie har lång erfarenhet att arbeta med styrelseuppdrag i bolag som står under tillsyn med även bolag som inte står under tillsyn. Hon arbetar med bolagets strategier och frågor som rör bolagens interna styrning och kontroll.

AIF-FÖRVALTARE

Marie har lång erfarenhet av fondverksamhet och hjälper till med tillstånd, strategi/ strukturfrågor och compliance både för svenska och internationella AIF förvaltare och AIF- fonder såsom specialfonder, P-E fonder, fastighetsfonder m.m.

ERFARENHET

Marie har tidigare arbetat på SEB som kapitalförvaltare, private banker och trader. Marie har även bakgrund som VD för ett fondbolag och ett värdepappersbolag med säte i Luxemburg. Marie blev medlem i advokatsamfundet 2011.

ADVOKAT & DELÄGARE

Caroline Mitteregger

+46 70 228 20 00
caroline@apriorilaw.se
LinkedIn

Caroline har mer än 20 års erfarenhet av arbete som anställd i och rådgivning till finansiella företag. Hon arbetar främst med tjänstepensionsföretag, livförsäkringsföretag och fondbolag. Expert på IORP 2 och tjänstepensionsrörelsereglering samt EMIR.

TYP AV UPPDRAG

Caroline upprätthåller eller bistår compliancefunktionen i finansiella företag. Tillståndsansökningar, löpande rådgivning, utbildning i regelverk och utredningar utgör del av uppdragen. 

DATASKYDD

Caroline upprätthåller funktionen som dataskyddsombud hos finansiella företag. Arbetet innebär bl.a. kontroller, utbildning i GDPR, myndighetskontakter och löpande rådgivning.

OTC-TRANSAKTIONER

Lång erfarenhet av förhandling av internationella ramavtal för OTC-transaktioner såsom ISDA, GMRA och GMSLA. Implementering av EMIR-regelverket.

ERFARENHET

Caroline har tjänstgjort som bolagsjurist och compliance officer vid fondbolag, värdepappersbolag och livförsäkringsföretag.

ADVOKAT & DELÄGARE

Ann-Sophie Hesser

+46 70 219 22 96
ann-sophie@apriorilaw.se
LinkedIn

Ann-Sophie är en kommersiellt driven och lösningsorienterad advokat med lång praktisk erfarenhet från finansbranschen och som advokat.

COMPLIANCE & TILLSTÅND

Hon arbetar med rådgivning till bolag inom finansbranschen som kreditförmedlare, betaltjänstföretag, fondbolag och värdepappersbolag där hon också åtar sig uppdrag som extern compliancefunktion och bistår i olika typer av tillståndsärenden och myndighetskontakter.

AFFÄRS- & BOLAGSRÄTT

Ann-Sophie har lång erfarenhet av affärsjuridik och avtalsfrågor bistår regelbundet vid upprättande av och förhandling av olika typer av avtal med fokus på aktieägaravtal, aktieöverlåtelser och därtill kopplade frågor, ofta av bolagsrättslig karaktär.

PROJEKT & RISKANALYSER

Ann-Sophie arbetar med olika former av riskanalyser och regelefterlevnadsprojekt, t.ex. förstå, analysera och implementera nya EU-regelverk som träffar verksamheten. Ann-Sophie utbildar också gärna styrelser och anställda.

ERFARENHET

Ann-Sophie har tidigare varit verksam som advokat vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå med inriktning på bl.a. M&A och private equity och har därefter arbetat operativt som chefsjurist samt suttit i ledningsgruppen för en nischbank.

ADVOKAT & DELÄGARE

Åsa Holmius

 +46 76 345 32 81
asa@apriorilaw.se
LinkedIn

Efter tingstjänstgöring och några på advokatbyrå har Åsa lång erfarenhet inom bank- och finanssektorn med ett särskilt fokus på affärsjuridik.

AFFÄRSJURIDIK

Åsa har ett affärs- och näringsrättsligt fokus och biträder klienter med att upprätta, granska, förhandla och förvalta kommersiella avtal. 

ÄGARFRÅGOR

Åsa hjälper bolag med utredning och bevakning vid bolagstämmor. Åsa hanterar även frågor rörande institutionella investerares rättigheter och genomför exempelvis due diligence uppdrag.

INTEGRITET & DATASKYDD

Åsa hjälper bolag att implementera GDPR och fortlöpande se över verksamheten och dess rutiner för att säkerställa att regelverket efterlevs.

ERFARENHET

Åsa har tidigare varit verksam som advokat inom affärsjuridik och har därefter arbetat som bolagsjurist och chefsjurist inom finansiell sektor.

ASSOCIATE

Henrik Elvingsson

+ 46 70 967 67 24
henrik@apriorilaw.se
LinkedIn

Henrik genomför compliance kontroller och bistår med att utarbeta underlag för finansiella företag. Henrik brinner för frågor kring Crowd Funding och skrev sin examensupssats inom området.

COMPLIANCE

Erfarenhet av löpande compliance för värdepappersbolag och AIF-fonder. Som tex. stickprovskontroller, rapportering och uppdatering av interna regelverk

TILLSTÅND & ÄGARPRÖVNING

Stor erfarenhet av tillståndsansökningar för betaltjänstföretag (PSD2). Har biträtt vid ägar- och ledningsprövningar hos FInansinspektionen,

CROWDFUNDING

Mitt examensarbete behandlade de kommande regelverken för Crowdfunding och de praktiska konsekvenser reglerna kan få för bolag på marknaden inom EU.

Kontakta oss

Vill du lära känna oss bättre? Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss!

Senaste nyheterna

pengar

FI granskar penningtvättsåtgärder vid penningöverföring

Finansinspektionen meddelade i december 2020 att de kommer lämna mer information kring när olika tillsynsåtgärder genomförs. En av de första undersökningarna under 2021 är en granskning avseende utländska betalningsinstitut som erbjuder penningöverföring genom ombud i Sverige.

Read more

Insikter från Finansinspektionens tillsyn gällande penningtvätt

FI har under sommaren meddelat beslut i två tillsynsärenden gällande åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Att motverka penningtvätt är ingen enkel uppgift och det är mycket svårt att utvärdera om en organisations åtgärder i praktiken är effektiva eller inte.

Read more
Tips om läsvärda bloggar

5 till bra bloggar inom compliance

I höstas skrev vi ett inlägg om bloggar att följa inom compliance vilket blev väldigt populärt! Här kommer därför en uppföljare med ytterligare 5 bloggar som ger dig en bra[…]

Read more