Nybrogatan 7, Stockholm
+46 (0)8-403 777 10
info@apriorilaw.se

Penningtvätt & terrorfinansiering

Tjänster inom penningtvättsområdet

Penningtvätt och finansiering av terrorism är ett av de viktigaste områdena inom compliance. 

Riskbedömning

Vi hjälper såväl stora som små företag att genomföra riskbedömningar oavsett vilken verksamhetsinriktning

Kundkännedom

Oavsett verksamhet är det viktigt att de åtgärder som vidtas är effektiva. Vi hjälper er att genomföra trätt åtgärder vid rätt tillfälle

Övervakning

Att upptäcka penningtvätt är mycket svårt. Det kräver ofta en kombination av olika datakällor såväl som klassiskt detektivarbete för att kunna hitta avvikelser i tid.

Utbildning

Vi har genomfört hundratals utbildningar med olika inriktning och erbjuder utbildning för såväl medarbetare som styrelse.

Tre steg till ett effektivt arbete

För att leva upp till penningtvättsreglerna, oavsett om bolaget står under Finansinspektionen eller Länsstyrelsens tillsyn

1

Riskbedömning

Allt arbete mot penningtvätt ska vara riskbaserat. Det innebär att bolaget måste inventera sin verksamhet och undersöka vilka sårbarheter som kan finnas i verksamheten. Slutsatserna ska dokumenteras i en riskbedömning.

2

Åtgärder för kundkännedom

Den viktigaste delen i arbetet är att uppnå kännedom om sina kunder och vilken risk de kan utgöra. Detta sker vanligen genom såväl kontrollfrågor som automatiserade kontroller

3

Övervakning & rapportering

Kundernas användning av tjänsten måste kontrolleras och om kunder uppvisar mistänkt bettende är bolaget skyldigt att rapportera detta till Finanspolisen.