Nybrogatan 7, Stockholm
+46 (0)8-403 777 10
info@apriorilaw.se

Tjänstepension och pensionsstiftelser

Apriori har lång erfarenhet av rådgivning till tjänstepensionsföretag. Vi upprätthåller tjänsten som utlagd compliance hos tjänstepensionsföretag och/eller bistår compliancefunktionen i företaget.

Arbetet inleds med en riskanalys och förslag till årsplan för arbetet. Löpande råd och stöd liksom utbildning för personal och ledning utgör en del i arbetet. Arbetet inbegriper också kontroll av efterlevnaden och rapportering.

Exempel på vanliga uppdrag för tjänstepensionsföretag;
• Compliance
• Ansökan om omvandling
• Rättsutredningar
• GAP-analyser
• Implementering av nya regelverk