Nybrogatan 7, Stockholm
+46 (0)8-403 777 10
info@apriorilaw.se

Verksamhetsområden

Det här kan vi hjälpa dig med

Som advokatbyrå med inrikting på compliance och finansiell juridik finns vår specilitet inom finans- och försäkringsbranschen. Följande områden är våra vanligaste uppdrag.

FONDER

    • AIF-förvaltare
    • Förvaringsinstitut
    • Värdepappersfonder
    • Private Equity

BANK OCH KREDIT

    • Intern styrning och kontroll, governance frågor
    • Kreditmarknadsbolag
    • Konsumentkreditföretag
    • Inlåningsföretag
    • Åtgärder mot Penningtvätt

VÄRDERPAPPERSMARKNAD

    • Värdepappersbolag
    • Reglerade marknader och MTF
    • Riskkapitalbolag
    • Betaltjänstföretag
    • Motpartsavtal, ISDA m.m.
    • EMIR – Clearingavtal
    • Rådgivningsansvar
    • Aktiemarknad
    • Marknadsmissbruk

PENSION & FÖRSÄKRING

    • Liv- & fondförsäkringsbolag
    • Försäkringsföreningar
    • Försäkringsförmedlare
    • Tjänstepensionskassor
    • Solvens 2

ALLMÄN AFFÄRSJURIDIK

    • Bolagsöverlåtelse / M&A transaktioner
    • Regulatory due-diligence 
    • Avtalsrätt
    • Dataskyddsförordningen (GDPR)
    • Whistleblowing,
    • Konsumentskyddsfrågor

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!

Senaste nyheterna

Gemensam EU-tillsyn gällande passandebedömning

Finansinspektionen meddelade i dagarna att de kommer delta i en EU-gemensam undersökning gällande passandebedömning. Undersökningen kommer att genomföras under andra halvan av 2019 och syftar till att identifiera eventuella brister i företagens passandebedömningar.

Read more
Tjänstepension

Äntligen är den av försäkringsbranschen efterlängtade lagrådsremissen här!

Sverige är föremål för utredning av EU för att implementeringen av IORP 2-direktivet är kraftigt försenat och Sverige kan bli föremål för böter p.g.a. detta. Även branschen har klagat på den segdragna processen och den korta tid som nu står till företagens förfogande att fatta viktiga strategiska beslut och implementera det nya regelverket i verksamheten. Men, den 17 maj offentliggjordes äntligen lagrådsremissen och den var värd att vänta på!

Read more
Compliance och finansjuridik i Stockholm

Apriori Advokatbyrå utvidgar!

Apriori, med expertkompetens inom compliance, försäkrings- och finansjuridik, utvidgar verksamheten och välkomnar fr.o.m. den 1 maj nya delägaren advokat Åsa Holmius och Jur. kand. Fredric Ardrot.

Read more