Nybrogatan 7, Stockholm
+46 (0)8-403 777 10
info@apriorilaw.se

Verksamhetsområden

Det här kan vi hjälpa dig med

Som advokatbyrå med inrikting mot compliance och finansiell juridik är vi specialister inom finans- och försäkringsbranschen. Följande områden är våra vanligaste uppdrag.

BANK OCH KREDIT

    • Intern styrning och kontroll (Governance)
    • Kreditmarknadsbolag
    • Konsumentkreditföretag
    • Inlåningsföretag
    • Åtgärder mot Penningtvätt
    • Valutaväxling
    • Bolåneföretag

VÄRDERPAPPERSMARKNAD

    • Värdepappersbolag
    • Reglerade marknader och MTF
    • Riskkapitalbolag
    • Motpartsavtal, ISDA m.m.
    • EMIR – Clearingavtal
    • Rådgivningsansvar
    • Aktiemarknad
    • Marknadsmissbruk

PENSION & FÖRSÄKRING

    • Tjänstepensionsföretag (IORP 2)
    • Liv- & fondförsäkringsföretag (Solvens
    • Tjänstepensionskassor (omvandling)
    • Försäkringsförmedlare

ALLMÄN AFFÄRSJURIDIK

    • Bolagsöverlåtelse / M&A transaktioner
    • Regulatory due-diligence 
    • Avtalsrätt
    • Dataskyddsförordningen (GDPR)
    • Whistleblowing,
    • Konsumentskyddsfrågor

BETALTJÄNSTER

• Betalningsinstitut 
• Kontoinformationstjänst AISP 
• Betalningsinitiering PISP
• Penningöverföring

FONDER

    • AIF-förvaltare
    • Förvaringsinstitut
    • Värdepappersfonder
    • Private Equity

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!

Senaste nyheterna

Insikter från Finansinspektionens tillsyn gällande penningtvätt

FI har under sommaren meddelat beslut i två tillsynsärenden gällande åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Att motverka penningtvätt är ingen enkel uppgift och det är mycket svårt att utvärdera om en organisations åtgärder i praktiken är effektiva eller inte.

Read more
Tips om läsvärda bloggar

5 till bra bloggar inom compliance

I höstas skrev vi ett inlägg om bloggar att följa inom compliance vilket blev väldigt populärt! Här kommer därför en uppföljare med ytterligare 5 bloggar som ger dig en bra[…]

Read more
Visselblåsning

Vanliga myter inom whistleblowing

Visselblåsning är en viktig funktion i en organisation för att identifiera oegentligheter och förbättra regelefterlevnaden. Ändå är visselblåsare ett begrepp som ofta förknippas med något negativt, skamligt och ibland även[…]

Read more