Nybrogatan 7, Stockholm
+46 (0)8-403 777 10
info@apriorilaw.se

Verksamhetsområden

Det här kan vi hjälpa dig med

Som advokatbyrå med inrikting mot compliance och finansiell juridik är vi specialister inom finans- och försäkringsbranschen. Följande områden är våra vanligaste uppdrag.

BANK OCH KREDIT

    • Intern styrning och kontroll (Governance)
    • Kreditmarknadsbolag
    • Konsumentkreditföretag
    • Inlåningsföretag
    • Åtgärder mot penningtvätt
    • Valutaväxling
    • Bolåneföretag

VÄRDERPAPPERSMARKNAD

    • Värdepappersbolag
    • Reglerade marknader och MTF
    • Riskkapitalbolag
    • Motpartsavtal, ISDA m.m.
    • EMIR – Clearingavtal
    • Rådgivningsansvar
    • Aktiemarknad
    • Marknadsmissbruk

PENSION & FÖRSÄKRING

    • Tjänstepensionsföretag (IORP 2)
    • Liv- & fondförsäkringsföretag (Solvens 2) 
    • Tjänstepensionskassor (omvandling)
    • Försäkringsförmedlare
    • Pensionsstiftelser 

ALLMÄN AFFÄRSJURIDIK

    • Bolagsöverlåtelse / M&A transaktioner
    • Regulatory due-diligence 
    • Avtal
    • Whistleblowing,
    • Konsumentskyddsfrågor

BETALTJÄNSTER

• Betalningsinstitut 
• Kontoinformationstjänst (AISP) 
• Betalningsinitiering (PISP)
• Registrerad betaltjänstleverantör
• Penningöverföring m.m.
• Elektroniska pengar

FONDER

    • AIF-förvaltare & fonder
    • Förvaringsinstitut
    • Värdepappersfonder
    • Private Equity
    • Gränsöverskridande verksamhet

INTEGRITET & DATASKYDD

    • Dataskyddsombud
    • Behandling av personuppgifter
    • Risk & konsekvensanalyser
    • Rapportering
    • Biträdesavtal
    • Löpande rådgivning (rapportering)
    

COMPLIANCE

    • Utlagd compliancefunktion
    • Riskanalys
    • Löpande rådgivning
    • Utbildning
    • Kontroll & uppföljning
    • Rapportering

BANK OCH KREDIT

    • Intern styrning och kontroll (Governance)
    • Kreditmarknadsbolag
    • Konsumentkreditföretag
    • Inlåningsföretag
    • Åtgärder mot penningtvätt
    • Valutaväxling
    • Bolåneföretag

UTBILDNING

    • Intern styrning och kontroll (Governance)
    • Penningtvätt och terrofinansiering
    • Tjänstepension och försäkring
    • Rådgivning
    • Styrelseutbildningar
    • Compliance metodik
    

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!

Senaste nyheterna

pengar

FI granskar penningtvättsåtgärder vid penningöverföring

Finansinspektionen meddelade i december 2020 att de kommer lämna mer information kring när olika tillsynsåtgärder genomförs. En av de första undersökningarna under 2021 är en granskning avseende utländska betalningsinstitut som erbjuder penningöverföring genom ombud i Sverige.

Read more

Insikter från Finansinspektionens tillsyn gällande penningtvätt

FI har under sommaren meddelat beslut i två tillsynsärenden gällande åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Att motverka penningtvätt är ingen enkel uppgift och det är mycket svårt att utvärdera om en organisations åtgärder i praktiken är effektiva eller inte.

Read more
Tips om läsvärda bloggar

5 till bra bloggar inom compliance

I höstas skrev vi ett inlägg om bloggar att följa inom compliance vilket blev väldigt populärt! Här kommer därför en uppföljare med ytterligare 5 bloggar som ger dig en bra[…]

Read more