Nybrogatan 7, Stockholm
+46 (0)8-403 777 10
info@apriorilaw.se

Verksamhetsområden

Det här kan vi hjälpa dig med

Som advokatbyrå med inrikting mot compliance och finansiell juridik är vi specialister inom finans- och försäkringsbranschen. Följande områden är våra vanligaste uppdrag.

BANK OCH KREDIT

    • Intern styrning och kontroll (Governance)
    • Kreditmarknadsbolag
    • Konsumentkreditföretag
    • Inlåningsföretag
    • Åtgärder mot penningtvätt
    • Valutaväxling
    • Bolåneföretag
    • A-S

VÄRDERPAPPERSMARKNAD

    • Värdepappersbolag
    • Reglerade marknader och MTF
    • Riskkapitalbolag
    • Motpartsavtal, ISDA m.m.
    • EMIR – Clearingavtal
    • Rådgivningsansvar
    • Aktiemarknad
    • Marknadsmissbruk

PENSION & FÖRSÄKRING

    • Tjänstepensionsföretag (IORP 2)
    • Liv- & fondförsäkringsföretag (Solvens 2) 
    • Tjänstepensionskassor (omvandling)
    • Försäkringsförmedlare
    • Pensionsstiftelser 

ALLMÄN AFFÄRSJURIDIK

    • Bolagsöverlåtelse / M&A transaktioner
    • Regulatory due-diligence 
    • Avtal
    • Whistleblowing,
    • Konsumentskyddsfrågor

BETALTJÄNSTER

• Betalningsinstitut 
• Kontoinformationstjänst (AISP) 
• Betalningsinitiering (PISP)
• Registrerad betaltjänstleverantör
• Penningöverföring m.m.
• Elektroniska pengar

FONDER

    • AIF-förvaltare & fonder
    • Förvaringsinstitut
    • Värdepappersfonder
    • Private Equity
    • Gränsöverskridande verksamhet

INTEGRITET & DATASKYDDSOMBUD

    • Dataskyddsombud
    • Behandling av personuppgifter
    • Risk & konsekvensanalyser
    • Rapportering
    • Biträdesavtal
    • Löpande rådgivning (rapportering)
    

COMPLIANCE

    • Utlagd compliancefunktion
    • Riskanalys
    • Löpande rådgivning
    • Utbildning
    • Kontroll & uppföljning
    • Rapportering

BANK OCH KREDIT

    • Intern styrning och kontroll (Governance)
    • Kreditmarknadsbolag
    • Konsumentkreditföretag
    • Inlåningsföretag
    • Åtgärder mot penningtvätt
    • Valutaväxling
    • Bolåneföretag

UTBILDNING

    • Intern styrning och kontroll (Governance)
    • Penningtvätt och terrofinansiering
    • Tjänstepension och försäkring
    • Rådgivning
    • Styrelseutbildningar
    • Compliance metodik
    

TVISTELÖSNING

· Ombud i domstolsprocesser
· Processlägesanalyser
· Skriftväxling
· Biträde vid utomrättsliga lösningar

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!