Nybrogatan 7, Stockholm
+46 (0)8-403 777 10
info@apriorilaw.se

Compliance on Demand

En trygg och kostnadseffektiv lösning

Hur löser ni bemanningen under semestrarna? Börsen närmar sig nya rekordnivåer samtidigt som semestern närmar sig. Kommer marknaden lugna sig eller blir det en händelserik sommar?

För många mindre bolag i finansbranschen är det svårt att få ihop bemanningen inom legal och compliance under sommarmånaderna då många vill ha semester samtidigt. Valet står ofta mellan att ta in studenter som jobbar extra eller att teckna interimsavtal med en konsultbyrå under hela perioden. Eftersom frågorna ofta kräver kvalificerad rådgivning med kort varsel behövs hög kompetens inom området, men endast de dagar då frågorna faktiskt dyker upp.

Apriori har därför tagit fram en flexibel och smidigt tjänst som stöd till er verksamhet under ledighetsperioder. Med vår tjänst Compliance on Demand får ni snabb tillgång till rådgivning samtidigt som ni endast betalar för det arbete ni faktiskt behöver.
Med en fast månadskostnad och hög tillgänglighet kan vi lösa era behov under ledigheten och ni betalar endast för den tid ni utnyttjar. Vi erbjuder:

1. KVALIFICERAD PERSONAL INOM LEGAL OCH COMPLIANCE

Våra konsulter har lång erfarenhet från finans- och försäkringsbranschen och är vana att driva olika typer av projekt från början till slut. 

2. BEMANNING PÅ PLATS ELLER DISTANS

Vi anpassar oss och arbetar på plats från ert kontor, eller via distans, beroende på vad uppdraget ni behöver hjälp med har för behov.

3. INGEN ANMÄLAN OM UPPDRAGSAVTAL

Compliance on Demand har ingen anmälan om uppdragsavtal och inte heller någon uppsägningstid. Uppdraget avslutas samma månad som ni säger upp avtalet.

4. FÖRUTSÄGBAR KOSTNADSMODELL

Genom en fast månadskostnad och en tydlig timkostnad blir kostnadsmodellen väldigt enkel att förutsäga.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret så hör vi av oss!

Exempel på uppgifter som kan ingå
   – Avtalsgranskning
   – Rådgivning
   – Löpande stickprovskontroller
   – Onboarding av nya kunder
   – Rättsutredningar
   – Löpande kontakt med myndigheter

Hur går det till
Inledningsvis träffar du en av våra erfarna medarbetare och har en överlämning av relevanta ärenden 1-2 veckor innan er semesterperiod inleds. Vi finns sedan tillgängliga under hela perioden med max 1 dags inställelsetid, ofta kan vi hjälpa till direkt över telefon. När ordinarie personal är på plats har vi åter en överlämning där vår medarbetare går igenom vilka ärenden som har utförts samt eventuella vidare rekommendationer.

Prisförslag
För att få ett prisförslag för ditt företag, hör av dig till Fredric på fredric.ardrot@apriorilaw.se.

Läs mer om vilka vi som jobbar på Apriori är

MEDARBETARE

Senaste nyheterna

Gemensam EU-tillsyn gällande passandebedömning

Finansinspektionen meddelade i dagarna att de kommer delta i en EU-gemensam undersökning gällande passandebedömning. Undersökningen kommer att genomföras under andra halvan av 2019 och syftar till att identifiera eventuella brister i företagens passandebedömningar.

Read more
Tjänstepension

Äntligen är den av försäkringsbranschen efterlängtade lagrådsremissen här!

Sverige är föremål för utredning av EU för att implementeringen av IORP 2-direktivet är kraftigt försenat och Sverige kan bli föremål för böter p.g.a. detta. Även branschen har klagat på den segdragna processen och den korta tid som nu står till företagens förfogande att fatta viktiga strategiska beslut och implementera det nya regelverket i verksamheten. Men, den 17 maj offentliggjordes äntligen lagrådsremissen och den var värd att vänta på!

Read more
Compliance och finansjuridik i Stockholm

Apriori Advokatbyrå utvidgar!

Apriori, med expertkompetens inom compliance, försäkrings- och finansjuridik, utvidgar verksamheten och välkomnar fr.o.m. den 1 maj nya delägaren advokat Åsa Holmius och Jur. kand. Fredric Ardrot.

Read more