Nybrogatan 7, Stockholm
+46 (0)8-403 777 10
info@apriorilaw.se

Compliance

Compliance betyder att efterleva

Finansiella företag är skyldiga att efterleva de lagar och regler som gäller för verksamheten. En Compliance officer (regelefterlevnadsansvarig) har i uppgift att hjälpa företag att följa de regler som gäller för verksamheten. Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat att bistå vid implementeringen av interna riktlinjer och instruktioner, kontrollera efterlevnaden, identifiera och rapportera brister i regelefterlevnaden samt utbilda styrelse och anställda i regelverken. Härutöver ska Compliance officer löpande rapportera till styrelsen och ledningen.


Vi lägger stor vikt vid att sätta oss in i och förstå klientens specifika verksamhe.t. Det gör vi bland annat genom att utföra en del av uppdraget på plats hos klienten. Vi är också måna om att överföra kunskap till våra klienter så att det finns tillräcklig kunskap internt om de regelverk som styr verksamheten

Apriori tar antingen ansvaret som outsourcad Compliance officer hos klienten och är då anmäld som sådan till Finansinspektionen. Vi kan också utgöra ett stöd till klientens befintliga compliancefunktion, eller bistå med enskilda arbetsuppgifter, exempelvis oberoende kontroller eller gap-analyser.

Gemensam eu tillsyn gällande passandebedömning

Interim Compliance

När medarbetare slutar eller går på föräldraledighet behöver man ofta stöd av en senior compliance officer med kort varsel.

Läs mer

Compliance on demand

Behöver ni löpande stöd eller avlastning under perioder med högt tempo eller har ni endast behov under vissa delar av året?

Läs mer

Kontakta oss

Om du vill veta mer om våra tjänster inom Compliance får du gärna höra av dig till oss!