Nybrogatan 7, Stockholm
+46 (0)8-403 777 10
info@apriorilaw.se

Integritet & Dataskydd

Den som behandlar personuppgifter måste i vissa fall utse ett dataskyddsombud. Ombudets roll är bl.a. att informera och utgöra ett stöd till organisationen när det gäller behandling av personuppgifter, kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) och interna styrdokument efterlevs t.ex. genom att utföra kontroller. Härutöver ska dataskyddsombudet involveras vid s.k. konsekvensbedömningar liksom vara kontaktperson gentemot både Datainspektionen och de registrerade.
Ett dataskyddsombud ska vara oberoende i förhållande till verksamheten. Företag kan lägga ut uppdraget som dataskyddsombud till extern part vilket säkerställer oberoendet. .

Vårt erbjudande

1

Databehandlingsavtal (DPA)

Vi hjälper er att upprätta och reviderar era databehandlingsavtal 

2

Dataskyddsombud (DPO)

Vi åtar oss uppdrag som Dataskyddsombud där kontaktuppgifter ska anmälas till Datainspektionen.

3

Databehandlingsplan

Vi genomför bedömningar av företags databehandlingprocesser och upprättar planer för databehandling

Kontakta oss

Om du vill ha stöd inom juridikfrågor kopplade till integritet och dataskydd, fyll i formuläret så hör vi av oss!

Senaste nyheterna

Bloggar inom compliance

5 bloggar värda att följa inom compliance

Hur håller du dig uppdaterad om trender, nya regler och andra branschnyheter? Ett bra sätt är att läsa bloggar. Här listar vi 10 läsvärda bloggar inom compliance. Urvalet är brett,[…]

Read more
Compliance and Ethics Week

Corporate Compliance & Ethics Week

Denna vecka (3 – 9 November, 2019) är det Corporate Compliance & Ethics Week. Under veckan har compliancefunktioner i organisationer och företag över hela världen uppmärksammat sina kollegor på vad[…]

Read more

Förslag till nya regler gällande tjänstepensionsföretag

Regeringen beslutade den 29 augusti 2019 om proposition 2018/2019:158 gällande nya regler för tjänstepensionsföretag. Enligt Finansdepartementet finns det inga betydande förändringar jämfört med lagrådsremissen förutom att det föreslås att de[…]

Read more