Nybrogatan 7, Stockholm
+46 (0)8-403 777 10
info@apriorilaw.se

Integritet & Dataskydd

Den som behandlar personuppgifter måste i vissa fall utse ett dataskyddsombud. Ombudets roll är bl.a. att informera och utgöra ett stöd till organisationen när det gäller behandling av personuppgifter, kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) och interna styrdokument efterlevs t.ex. genom att utföra kontroller. Härutöver ska dataskyddsombudet involveras vid s.k. konsekvensbedömningar liksom vara kontaktperson gentemot både Datainspektionen och de registrerade.
Ett dataskyddsombud ska vara oberoende i förhållande till verksamheten. Företag kan lägga ut uppdraget som dataskyddsombud till extern part vilket säkerställer oberoendet. .

Vårt erbjudande

1

Databehandlingsavtal (DPA)

Vi hjälper er att upprätta och reviderar era databehandlingsavtal 

2

Dataskyddsombud (DPO)

Vi åtar oss uppdrag som Dataskyddsombud där kontaktuppgifter ska anmälas till Datainspektionen.

3

Databehandlingsplan

Vi genomför bedömningar av företags databehandlingprocesser och upprättar planer för databehandling

Kontakta oss

Om du vill ha stöd inom juridikfrågor kopplade till integritet och dataskydd, fyll i formuläret så hör vi av oss!

Senaste nyheterna

Regtech

3 områden där Regtech förenklar din regelefterlevnad

Nytt år betyder planering för det kommande verksamhetsåret. De senaste åren har regtech varit ett område i fokus, och trenden håller i sig till 2020. Regtech är nu mer än[…]

Read more

Mest populära nyheterna under 2019

Året börjar lida mot sin slut och en summering är på sin plats. Under 2019 har flera nya regelverk trätt i kraft, bland annat EBA-riktlinjerna och EU:s nya lag för[…]

Read more
Outsourced eller in house compliance?

Fördelar med outsourcing inom compliance

Compliance inom den finansiella sektorn blir allt mer komplicerat. För att möta dessa behov har många företag rekryterat compliancepersonal i hög utsträckning under de senaste åren. Men ibland är anställning[…]

Read more