Nybrogatan 7, Stockholm
+46 (0)8-403 777 10
info@apriorilaw.se

Intern styrning och kontroll

Vad är det och hur går man till väga?

Intern styrning och kontroll är en central del i att uppnå de mål ledningen satt upp i organisationen. En allmän uppfattning är att intern styrning och kontroll handlar om att ha interna regelverk och en personalhandbok men det är så mycket mer!

Om ett företag vill skapa god intern styrning och kontroll behöver man som regel arbeta igenom all led i verksamheten från styrelsen och ner på golvet. Det viktiga är inte att det finns rutiner för samtliga uppgifter utan det handlar om att hitta en lagom nivå, som organisationen kan leva efter och som ligger i linje med företagets värderingar och de regler som verksamheten lyder under.  

Vi på Apriori hjälper såväl stora som små företag att utveckla interna regler och rutiner och säkerställa att regelverket är anpassat till verksamheten.

IDENTIFIERA

Grunden för god intern kontroll är att ledning och styrelse förstår verksamheten väl och kan identifiera vilket behov av regler organisationen har.

INFORMERA

Det är viktigt att löpande kommunicera kring nya regler & rutiner så att anställda är medvetna om sitt ansvar.

KONTROLLERA

Kontroller är nädvändigt för att säkerställa att bolagets produkter och tjänster håller rätt kvalitet och följer de regler som gäller för verksamheten

RAPPORTERA

Självklart krävs det att styrelse och ledning följer upp det operativa arbetet så att verksamheten utvecklas i den riktning det är tänkt.