Nybrogatan 7, Stockholm
+46 (0)8-403 777 10
info@apriorilaw.se

Utbildning & kurser inom compliance och finansiell juridik

Kunskap behöver vara aktuell

Inom compliance och finansiell juridik är det viktigt att hålla sig uppdaterad för att kunna göra ett bra arbete. Det kan handla om nya regelverk, hur digitalisering och automatisering påverkar bolaget och skapar behov av nya kontroller och arbetssätt.

Vi på Apriori delar gärna med oss av vår kunskap och genomför ofta utbildningar såväl hos våra klienter som tillsammans med olika utbildningsföretag och olika organisationer. Under kurstillfällena delar vi med oss av vår erfarenhet från operativt arbete med compliance, relationen med myndigheter samt praktiska råd kring implementering och tolkning av regelverk.

UPPFYLLER REGULATORISKA KUNSKAPSKRAV

Alla våra kurser och utbildningar uppfyller kraven för att kursdeltagarna ska kunna tillgodoräkna sig utbildningen för de regulatoriska kunskapskrav som finns hos olika roller.

VANA KURSLEDARE

Våra kursledare är vana att hålla i utbildningar och uppskattas ofta av deltagarna för sin djupa kunskap och engagemanget i lärandet.

OPERATIV ERFARENHET

Alla kursledare har mångårig operativ erfarenhet vilket ger en förståelse för många av de situationer som uppstår när regelverk ska tillämpas i praktiken.

Interna utbildningar

Interna utbildningar skräddarsys ofta utifrån ditt företags behov. Det kan gälla en workshop där en konkret fråga ska behandlas eller att lyfta kompetensen hos en avdelning inom ett specifikt område, som t.ex. åtgärder mot penningtvätt eller frågor kring rådgivningsdokumentation. Populära ämnen för interna utbildningar är:

• Hur påverkar digitaliseringen kontrollfunktioner i ett finansiellt företag?

• Motverkande av penningtvätt i praktiken

• Compliance roll i finansiella bolag

• Rådgivningsansvar och dokumentation av investeringsråd

• Trender och framtidsutsikter inom compliance och finansiell juridik

• Etik och marknadsuppförande

• Identifiering och hantering av intressekonflikter

• Regelverksinformation som är anpassad för det specifika företaget

Kurser

Vi håller årligen flera utbildningar via externa aktörer och välkomnar fler initiativ för att få dela vår kunskap och öka kompetensen hos finansiella företag och institut. Några av våra samarbetspartners är BG Institute och VJS Forum.

Våra kommande utbildningar:

DI AcademyCompliance i praktiken

Vår metodik vid utbilningar

För att utbildningen ska bli givande för alla deltagare har vi lagt stor vikt vid vår metodik när vi tagit fram våra utbildningspaket. Här är vårt synsätt på hur kursen blir så givande och lärorik som möjligt!

1

TEORI

Ofta börjar kursen med en teoridel där vi säkerställer att alla kursdeltagare får samma kunskap och grund att stå på.

2

DISKUSSION

Under utbildningen inkluderar vi ofta flera övningar och moment där deltagarna är aktiva och diskuterar för att fördjupa sin kunskap ytterligare.

3

PRAKTISKA EXEMPEL

Vi tycker det är viktigt att när vi lär ut förankrar teorin i praktiska exempel. Därför inkluderar vi ofta scenarion från verkliga exempel att undervisa kring.

Vill du veta mer?

Fyll i ditt telefonnummer så hör vi av oss. Ofta ringer vi upp inom 1 arbetsdag.