Nybrogatan 7, Stockholm
+46 (0)8-403 777 10
info@apriorilaw.se

Whistleblowing

Vi är ett stöd för företag och verksamheter gällande Whistleblowing

Det är viktigt att tidigt upptäcka potentiella missförhållanden. På Lidl har man därför valt att använda sig av olika rapporteringskanaler för att rapportera brottsliga handlingar som man misstänker har begåtts, sanktionerats eller medvetet förbisetts av personer i ledande ställning och nyckelposition.

Följande är exempel på handlingar som kan vara föremål för rapportering: 

– Ekonomisk brottslighet som mutor, bestickning, bedrägeri och förfalskning
– Konkurrens- och kartellöverträdelser
– Brott mot personuppgiftslagen
– Överträdelser inom revisions-, finans- och skatteområdet
– Betydande brister i säkerheten på arbetsplatsen
– Betydande överträdelser av miljöregler och förorening av miljön
– Allvarliga former av diskriminering och trakasserier

Sekretess
Som advokater är vi skyldiga att iaktta sekretess vid rapporteringen. Dina personuppgifter kommer inte att vidarebefordras till Lidl utan ditt uttryckliga medgivande. Vi kommer att verifiera samtliga uppgifter som rapporterats in. För det fall det kan konstateras att ett regelefterlevnadsbrott föreligger kommer vi att vidarebefordra denna information till Lidls compliance-avdelning.

Vi uppmanar alla att använda denna rapporteringsmöjlighet på ett ansvarsfullt och korrekt sätt.VAD SKA DU RAPPORTERA OM?

Följande är exempel som kan vara föremål för rapportering:
– Ekonomisk brottslighet som mutor, bedrägeri, förfalskning.
– Konkurrens- och kartellöverträdelser.
– Brott mot personuppgiftslagen.
– Överträdelser inom revisions-, finans- och skatteområdet.
– Betydande brister i säkerheten på arbetsplatsen.
– Betydande överträdelser av miljöregler eller föroreningar i miljön.
– Allvarliga former av diskriminering och trakasserier.

VAD DU INTE RAPPORTERAR VIA APRIORI

Frågor om mobbning, missnöje med lön, osv, ska inte anmälas till oss utan ska istället rapporteras via Lidls normala kommunikationskanaler.
För andra typer av klagomål och reklamationer hänvisar vi till Lidls kundtjänst. Som en ytterligare rapporteringsmöjlighet tillhandahåller Lidl ett rapporteringssystem online:
www.lidl.se/compliance eller direkt under
https://www.bkms-system.net/lidl

SEKRETESS

Som advokater är vi skyldiga att iaktta sekretess vid rapporteringen. Dina personuppgifter kommer inte att vidarebefordras till Lidl utan ditt uttryckliga medgivande. Vi kommer att verifiera samtliga uppgifter som rapporterats in. För det fall det kan konstateras att ett regelefterlevnadsbrott föreligger kommer vi att vidarebefordra denna information till Lidls compliance-avdelning.

Vill du veta mer om vad Whistleblowing är?

Vi har samlat information om vad whistleblowing är och hur vi kan hjälpa företag och organisationer med att skapa bra förutsättningar för trygga tjänster inom whistleblowing.

Läs mer

Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer om hur vi kan hjälpa till inom Whistleblowing? Fyll i formuläret så hör vi av oss.

Senaste nyheterna

pengar

FI granskar penningtvättsåtgärder vid penningöverföring

Finansinspektionen meddelade i december 2020 att de kommer lämna mer information kring när olika tillsynsåtgärder genomförs. En av de första undersökningarna under 2021 är en granskning avseende utländska betalningsinstitut som erbjuder penningöverföring genom ombud i Sverige.

Read more

Insikter från Finansinspektionens tillsyn gällande penningtvätt

FI har under sommaren meddelat beslut i två tillsynsärenden gällande åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Att motverka penningtvätt är ingen enkel uppgift och det är mycket svårt att utvärdera om en organisations åtgärder i praktiken är effektiva eller inte.

Read more
Tips om läsvärda bloggar

5 till bra bloggar inom compliance

I höstas skrev vi ett inlägg om bloggar att följa inom compliance vilket blev väldigt populärt! Här kommer därför en uppföljare med ytterligare 5 bloggar som ger dig en bra[…]

Read more