Nybrogatan 7, Stockholm
+46 (0)8-403 777 10
info@apriorilaw.se

Whistleblowing för Lidl

Om tjänsten

Som en ytterligare möjlighet utöver sina interna rapporteringssystem tillhandahåller Lidl whistleblowingrapportering via Apriori Advokatbyrå. Vi är en nischad advokatbyå med expertis inom whistleblowing och integritetsfrågor. Vi som tar emot rapportering via denna whistleblowingkanal är antingen advokat Ann-Sophie Hesser eller advokat Marie Friman.

Vi uppmanar alla att använda denna rapporteringsmöjlighet på ett ansvarsfullt och korrekt sätt.

Så fungerar tjänsten

KONTAKTVÄGAR

Kontakta en av våra advikoater på nedanstående telefonnummer eller e-mail:

Ann-Sophie Hesser / Marie Friman

Tel: 08- 525 276 60
E-Mail: lidl@apriorilaw.se

SEKRETESS

Som advokater är vi skyldiga att iaktta sekretess vid rapporteringen. Dina personuppgifter kommer inte att vidarebefordras till Lidl utan ditt uttryckliga medgivande. Vi kommer att verifiera samtliga uppgifter som rapporterats in. För det fall det kan konstateras att ett regelefterlevnadsbrott föreligger kommer vi att vidarebefordra denna information till Lidls compliance-avdelning.

VAD SKA DU RAPPORTERA OM?

Följande är exempel som kan vara föremål för rapportering:

– Ekonomisk brottslighet som mutor, bedrägeri, förfalskning.
– Konkurrens- och kartellöverträdelser.
– Brott mot personuppgiftslagen.
– Överträdelser inom revisions-, finans- och skatteområdet.
– Betydande brister i säkerheten på arbetsplatsen.
– Betydande överträdelser av miljöregler eller föroreningar i miljön.
– Allvarliga former av diskriminering och trakasserier.

VAD DU INTE RAPPORTERAR VIA APRIORI

Frågor om mobbning, missnöje med lön, osv, ska inte anmälas till oss utan ska istället rapporteras via Lidls normala kommunikationskanaler.

För andra typer av klagomål och reklamationer hänvisar vi till Lidls kundtjänst. Som en ytterligare rapporteringsmöjlighet tillhandahåller Lidl ett rapporteringssystem online:

www.lidl.se/compliance eller direkt under
https://www.bkms-system.net/lidl

Vill du veta mer om vad Whistleblowing är?

Vi har samlat information om vad whistleblowing är och hur vi kan hjälpa företag och organisationer med att skapa bra förutsättningar för trygga tjänster inom whistleblowing.

Läs mer

Möt Ann-Sophie och Marie

Detta är advokatorna Ann-Sophie och Marie som är ansvariga för Lidls whistleblowing-tjänst.

Ann-Sophie Hesser

Advokat

Ann-Sophie har flerårig erfarenhet både operativt och som konsult inom compliance och finansiell juridik. Hon har haft flera uppdrag inom Whistleblowing och är mycket van att arbeta med denna typ av tjänster.

Marie Friman

Advokat

Marie har tidigare arbetat operativt som VD för företag inom finansbranschen. Skriv två meningar till.